Czy oczyszczanie działa na poziomie fizycznym?

Podczas spotkań z Wami pracujemy nad oczyszczaniem Waszych pól energoinformacyjnych. Powraca często pytanie – czy oczyszczanie działa także na poziomie fizycznym, zatem czy w konsekwencji może ono wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie naszego ciała i na nasze zdrowie.

Metoda oczyszczania pól życia, którą wprowadziłem do sesji indywidualnych została przeze mnie wybrana własnie dlatego, że nie tylko pozwala diagnozować nieprawidłowości, ale także działa nie wielu poziomach. Łączy się ona wprost z mądrością Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która nigdy nie straciła nic ze swojej aktualności.

Przyjrzyj się poniższej ilustracji.

5el oczyszczanie organy 1024x576 - Czy oczyszczanie działa na poziomie fizycznym?

Jak widzisz poszczególne pola życia, które mogą być oczyszczone związane są koncepcją zegara pracy organów według TMC. Koncepcja ta zakłada istnienie sześciu par narządów.

narządy pełne (jin) – główne

płuca

serce

wątroba

śledziona

nerki

osierdzie

narządy puste (yang) – pomocnicze

jelito grube

jelito cienkie

pęcherzyk żółciowy

żołądek

pęcherz moczowy

potrójny ogrzewacz

 

Równowaga

Narządy pełne mają za zadanie wytwarzać i magazynować substancje odżywcze w postaci płynów ustrojowych, krwi i energii życiowej.

Narządy puste odpowiadają za pobieranie i trawienie pożywienia, wchłanianie substancji odżywczych, wydalanie treści pokarmowych.

W tej koncepcji zdrowie to stan zamanifestowanej równowagi pomiędzy siłą jin i yang, która przejawia się doskonałym funkcjonowaniem wymienionych organów. Choroba zaś to nierównowaga energetyczna.

Opisany zestaw par narządów odpowiada za dobowy cykl krążenia energii w naszym ciele fizycznym. Nasz zegar biologiczny zaczyna „tykać” w momencie urodzenia.

Każdy z narządów wewnętrznych ma w ciągu doby dwugodzinny okres, kiedy znajduje się w nim więcej energii niż w pozostałych narządach – w tym czasie pracuje on najefektywniej. Po 12 godzinach następuje minimum energetyczne tego narządu – w tym czasie odpoczywa i nie należy mu przeszkadzać.

 

Powiązania

Zadziwiającym okazuje się być fakt, że jeśli ktoś ma problem z gniewem to w jego ciele fizycznym manifestują się problemy z wątrobą i dopełniającym ją pęcherzykiem żółciowym. Obydwa organy należą do elementu drzewa. Kiedy dokonujemy oczyszczenia tego obszaru w sposób pozytywny wpływamy na prace wymienionych narządów.

Kiedy mamy problem z bezpieczeństwem, a odpowiada za to obszar ziemi – możemy fizycznie odczuwać problem z żołądkiem i śledzioną, co w pełni potwierdza się podczas sesji.

Praktyka pokazuje, jak skutecznym dla przywracania zdrowia na wszystkich poziomach okazuje się być oczyszczanie pól życia, którego możesz dokonać w pełni samodzielnie podczas autoterapii. Jeśli zaś potrzebujesz pomocy w tym zakresie, albo chcesz abyśmy przeszli ten proces razem – zapraszam na sesje indywidualną.

Do usłyszenia!