Planując przyszłość

wpis w: Bez kategorii

Kiedy będziesz planował swoją przyszłość uwzględni proszę poniższe zasady.

 

Ujmij cel za pomocą zdań twierdzących

Mówiąc innymi słowy – to czego chcesz, a nie czego nie chcesz.

 

Opisz szczegółowo obecną sytuację

Punkt wyjścia jest ważny, gdyż względem niego będziemy mierzyli postęp. Zatem opisz dokładnie jakie jest Twoje położenie.

 

Opisz szczegółowo zamierzony cel

Co zobaczę, co usłyszę, co poczuję… Opisz swój cel tak, jakby został osiągnięty. Spraw, aby był przekonujący.

 

Dowody

Ustal, skąd będziesz wiedział, że cel został osiągnięty.

 

Czy jest pożądany

Odpowiedź na pytania, co uzyskasz dzięki jego realizacji i na co on pozwoli.

 

Czy to Twój pomysł

Czy cel jest Twoim pomysłem i czy jest on tylko dla Ciebie.

 

Kontekst

Gdzie, kiedy, jak i z czyją pomocą chce osiągnąć cel.

 

Zasoby

Zastanów się jakimi zasobami dysponujesz już teraz w kontekście realizacji celu, jakie zaś musisz pozyskać.

 

Ekologia

Tu odpowiedz sobie na kilka pytań:

  • dlaczego chcę osiągnąć ten cel?
  • co dzięki niemu zyskam, a co stracę?
  • co się stanie, jeśli go osiągnę?
  • co się nie stanie, jeśli go osiągnę?
  • co się stanie, jeśli go nie osiągnę?
  • co się nie nie stanie, jeśli go nie osiągnę?

 

Przejdź spokojnie przez cały proces, który może być bardzo użyteczny.