Jak podłączyć się do korzystnych pól morficznych?

Poprzedni post dotyczący możliwości uwolnienia się od niekorzystnych pól morficznych wywołał zainteresowanie. Szczególnie bardzo dziękuję za pytania, które przesłaliście bezpośrednio. Powtarzającym się było, czy można podłączyć się pod korzystne pola morficzne i jak to się robi? I tym tematem się zajmiemy.

Na tytułowe pytanie odpowiadam twierdząco – możemy wykorzystać matrycę i zawartą w niej wiedzę, by podłączyć się do konkretnych pól morficznych tak, aby zaimplementować sobie (wgrać) potrzebne zasoby. Koncepcja ta wcale nie jest nowa. Z powodzeniem stosuje się choćby w NLP czy też coachingu.

matrix - Jak podłączyć się do korzystnych pól morficznych?

 

Praktyka pokazuje, że możemy się podłączyć do konkretnego pola (np. posiadających daną konkretną umiejętność), albo do wszystkich pól, które są dla nas korzystne w danym momencie. Po części może to przebiegać w analogiczny sposób do tego zaprezentowanego w filmach serii Matrix. Kiedy bohaterowie potrzebowali jakiejś wiedzy była im ona po prostu wgrywana.

Technika podłączania pod korzystne pola morficzne

Zastosujmy zatem techniki kwantowe w tym zakresie:

  • punkt pierwszy: wszystkie korzystne i użyteczne dla mnie pola, we wszystkich przestrzeniach, wymiarach, czasach, w których istnieją lub mogłyby kiedykolwiek zaistnieć,
  • punkt drugi: rzeczywistość związana z tymi polami,
  • intencja: przyłącz, integruj.

W tym momencie jeszcze słowo nawiązania do NLP. To właśnie jego twórcy jako pierwsi pisali o możliwości modelowania – znajdowali człowieka z daną umiejętności i dokonywali opisu z matematyczną dokładnością tego, w jaki sposób należy działać, aby osiągnąć podobne efekty, inaczej „zmodelować” tego konkretnego człowieka. Następnie, za pomocą technik metody dokonywali integracji (imprintingu) zasobów.

Można byłoby zadać pytanie – po co integrować zasoby korzystne skoro wcześniej wyczyściliśmy się od tych niekorzystnych. W pierwszym procesie, dzięki odcięciu dokonaliśmy niejako wyzerowania. Teraz wybieramy sobie to, co jest potrzebne.

Jak zwykle z chęcią dowiem się o Twoich sukcesach w stosowaniu opisanych metod.

Do usłyszenia.