Jak pracować z czakrą duszy?

Energetyczny system człowieka to wysoce skomplikowany układ (czytaj). Zrozumienie jego pracy, a także umiejętność regulacji nie tylko daje satysfakcje, ale może zapewnić pełniejsze życie. Dziś dziewiąta czakra – czakra duszy.

O ile pierwszych siedem czakr głównych jest doskonale opisane w literaturze, to opis pozostałych czakr jest wysoce ubogi. Ciekawej wiedzy w tym temacie dostarczają książki Inny Segal, które serdecznie polecam.

12 czakr 1024x897 - Jak pracować z czakrą duszy?

Ponad czakrą Kronik Akaszy znajduje się czakra duszy. Komunikuje się ona z nami za pomocą obrazów, symboli, uczuć, snów, „szeptu duszy”. To właśnie poprzez pracę z nią możemy poznać nasz życiowy cel (cel duszy) oraz zadania do wypełnienia, jakie zostały nam w tym życiu postawione.

Czakra ta będzie pracować poprawnie jeśli jej posiadacz będzie podążał właściwą drogą swojej duszy. Analogicznie, zboczenie z właściwej drogi rozwoju będzie manifestować się w nieprawidłowo działającej czakrze duszy. Jak łatwo się domyślić jej funkcjonowanie będzie miało znaczący wpływ na poczucie szczęścia i spełnienia w życiu. Badając ją poznamy także najważniejsze archetypy, które odgrywają role w naszym życiu.

Czakra duszy jest także czakrą kontaktu z naszymi duchowymi przewodnikami. Osoby pracujące z aniołami czy też nauczycielami duchowymi z innych wymiarów korzystają własnie z tego centrum energetycznego.

 

Harmonia czakry duszy

Aby wprowadzić harmonię w pracy czakry duszy Segal proponuje następujące ćwiczenie.

Zwizualizuj złotą kule energii, unieś ją nad swoją głowę na wysokość wyciągniętych rąk i pozwól, aby złota energia wchłonęła się poprzez tę czakrę.

Następnie zwróć się do energii:

Wszechmocna Uzdrawiająca Energio, proszę pomóż mi uwolnić się od wszelkich negatywnych, ograniczających i ubezwłasnowolniających przekonań dotyczących mojej osoby i mojego poczucia własnej wartości. Pomóż mi ponownie połączyć się z Bogiem i duszą. Wspomóż mnie w procesie wsłuchiwania się w głos duchowych przewodników i pomocników i wesprzyj mnie w przyswajaniu wiedzy, którą dla mnie przeznaczono. Pokaż mi też wyzwania, przed którymi staję, które są niczym innym jak tylko ukrytymi błogosławieństwami oraz pomóż mi odnaleźć wewnętrzny spokój. Dziękuję.

Opisana powyżej praktyka będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy, która możecie uzyskać wykonując analizę duszy według metody Michaela, o której wspominałem w poprzednich postach. A takową warto zrobić dla samego siebie, gdyż prowadzi do lepszego zrozumienia naszej roli, którą mamy wypełnić w tym życiu.

Do usłyszenia.