Muzyka, którą polecam… (3)

W pracy mentalnej narzędziem, o którym często zapominamy jest muzyka. Nie tylko stanowi ona doskonałe uzupełnienie stosowanych technik, ale także jest samodzielnym narzędziem. Do moich ulubionych, wysoko wibracyjnych należy słowiańska mantra wewnętrznej siły i zdrowia 432 Hz.

Poczuj jej moc!

 

 

Czesław Białczyński napisał:

Słowiańska mantra nazywana jest ogma, albo agma (od ognia i mieć/móc/moc/mać-macierz/imać – dające żar, nadające moc/energię/życie. Ogma to inaczej mogta – mogtowija – magija, magia. Ogma/mogta/modła/agma składa się (nie tylko ale także) z czarownych mantrowych sylab związanych z bóstwem: np. ~RAGA GARA CHRON~, albo TRADO ISTRA WESE JARGA ŁADODEJA. Każde z tych słów jest świętą runą głagołem- dźwiękiem mowy-rzykania i magicznym znakiem. Np Ładodeja to dziełanie/dawanie/nadawanie dźwiękiem i znakiem Ładu, a jednocześnie odwołanie się do bogów Ładu – Uładzenia Świata, Uk-Ładu – tworzenie odpowiednich myślokształtów. Ogma powtarza tę mantrę tak jak czynią to mnisi w Tybecie. Om mani padme hum – to mantra/mudra działająca wewnętrznie wibracjami na osobę, która powtarza mantrę. Poszczególne dźwięki sylab mają wnikać w istotę człowieka i przekształcać sześć uczuć, przeszkadzających w drodze do oświecenia. Takie samo jest działanie słowiańskich mantr i ogmat/agmat.”

Słowiańscy znachorzy i kapłanki korzystali z siły mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami w których zawarta jest moc przemiany rzeczywistości. Wibracja dźwięku to podstawa wszechświata. Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały.

Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy. Agma (Агма)- Słowo mocy, przy wymowie którego uruchamia się mechanizm sprzyjający energetycznej przemianie na poziomie ciała lub umysłu. Agmy składają się głównie z jednego, dwóch lub (rzadko) trzech słów.

Nie staraj się zrozumieć Agmy. Jest to runa, słowo, dźwięk otwierający osobę, która go wymawia. Dźwięk przemieniający osobę, która go wymawia, a tym samym przemieniający okoliczności i rzeczywistość. Nagranie bazuje na podkładzie o częstotliwości 432Hz. (wzmacnia również wibracje wymawianych run/agm/słów mocy).

Okazuje się, że gdy częstotliwość jest dostrojona do 432 Hz (naturalna i korzystna częstotliwość) nasz mózg wchodzi w stan synchronizacji z falą Schumanna oraz tworzącą ją pasma alikwotów. Równowaga taka występuje w przyrodzie nazywana często strojem naturalnym Solfeggio. W 432 Hz wibruje złoty środek PHI, ujednolicona jest właściwość światła, czasu, przestrzeni, materii, grawitacji, magnetyzmu, biologii; ma również ogromne korzyści dla całego systemu komórkowego w organizmie.

Dla skutecznego oddziaływania, niezbędne jest powtarzanie Agmy choć raz każdego dnia przez co najmniej 15 minut. Najlepiej wykonywać tę czynność siedząc na piętach, można również stać. Złożyć ręce na klatce piersiowej, pamiętając, by dłonie były połączone. Kierując swą świadomość do wewnątrz powtarzać dokładnie każde słowo Agmy. Można zamknąć oczy, lecz lepiej jest mantrować z otwartymi patrząc w niebo. Ważne jest obserwowanie najsubtelniejszych odczuć. Delikatne uczucie drżenia oznacza działanie Agmy na poziomie układu nerwowego i jej dobroczynny wpływ.

 

Znaczenie

RADORO (РАДОРО) – wprowadza równowagę sił (witalnych) między częściami ciała i niweluje zapory w przepływie energii. Pomaga zbliżyć międzyludzkie relacje [Восстанавливает разорванные связи- przywraca zerwane więzi]. Jest wibracją sprzyjającą dobremu losowi.

DARO (ДАРО) – uzdrawia/zapobiega konfliktom między sferami: ciało-duch. Jest to potężna broń przeciwko złu. Powtarzanie tej runy wnosi do życia człowieka entuzjazm i obniża poczucie wszelkich obaw i lęków.

SLAWO (СЛАВО) – odcina napływ negatywnych emocji i myśli, wskazując jednocześnie na wewnętrzne źródło problemu. Daje intuicyjną zdolność do przystosowania się do zmian w życiu. [Дает энергию в ведении дел – pomaga w codziennych czynnościach]. Dodaje sił.

*powyższy opis w oryginale znajduje się w opisie mantry na youtube.