Rodzice – aspekt ojca i matki w oczyszczaniu

wpis w: ludzie, sesja, technika, wiedza

„Czy rodzice mogą być problemem?” – usłyszałem pytanie podczas sesji. Warto się nad nim pochylić.

Częstym zagadnieniem nad którym pracujemy podczas sesji jest oczyszczanie aspektów rodzinnych w naszym polu informacyjnym. Zapisy dotyczące rodziców i przodków w polu informacyjnym powinny działać na nas zasilająco. Jeśli tak się dzieje – należy dokonać oczyszczenia pól odpowiedzialny za aspekt matki i ojca.

 

Matka

Pole ziemi, z którego wywodzimy bezpieczeństwo, wsparcie i relacje zawiera w sobie również aspekt matki. Kiedy nie czujemy się bezpiecznie w naszym życiu warto przeanalizować okres naszego dzieciństwa, czy przypadkiem brak poczucia bezpieczeństwa nie został zapisany w naszym polu informacyjnym w domu rodzinnym. Aspekt ten wiąże się z matką, która archetypowo odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. Złe doświadczenia z matką mogą mieć negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa w dalszym życiu.

Pole to odpowiada także za relacje interpersonalne. Podczas sesji okazuje się, że kiedy pojawiają się w nich problemy – panaceum jest własnie oczyszczenie pola ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu matki. Wydaje się to być oczywistym – to własnie matka naucza dziecko budowania podstaw pierwszych relacji. Trudne relacje matka – dziecko to jeden z głównych powodów w tym aspekcie w przyszłości.

 

5el oczyszczanie rodzice 1 1024x576 - Rodzice - aspekt ojca i matki w oczyszczaniu

 

Ojciec

Analogicznie – pole metalu – związane jest z aspektem ojca. Tak jak wspomniałem, w polu tym zapisana są : życiowy cel, autentyczność oraz dochodzenie do siebie po stracie. Archetypowo ojciec odpowiada za przekazanie poczucia osobistej mocy oraz autorytetu. Praktyka terapeutyczna pokazuje, że jeśli ojciec był zbyt surowy, nieobecny, daleki od wsparcia – w życiu dorosłym często powoduje to zaniżone poczucie własnej wartości, co z kolei wpływa negatywnie na realizację życiowych planów i zamierzeń.

Podczas sesji indywidualnych oraz warsztatów pracuję w oparciu o metodę oczyszczania zaproponowaną przez J. Haner, którą opisałem uprzednio.

Jeśli czytające tego posta doszłaś do wniosku, że opisane problemy są Twoim udziałem – warto skorzystać z oczyszczania podczas sesji indywidualnych, na które zapraszam.

Czekam także na Twój komentarz.

Do usłyszenia!