Budowa człowieka

wpis w: czakry, wiedza

To, że nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym jest uznawane od dawna. Akademicy coraz odważniej zaczynają opisywać przebogatą budowę człowieka – jego ciała, które posiada, tworzące funkcjonalną całość. Teorie te są od dawna znane ezoteryce, radiestezji czy też innym naukom badającym holistyczną naturę człowieka. Wydaje się także, że posiadanie tej wiedzy uskutecznia naszą pracę mentalną.

 

ciała cżłowieka - Budowa człowieka

 

Kiedy przyjrzymy się budowanie człowieka jak „świetlistej” istoty możemy zidentyfikować kilka komponentów – ciał, co zdaje się po części przypominać cebulę. Każda kolejna warstwa wewnątrz jest osłaniana przez warstwę zewnętrzną i przez nią chroniona.

 

Ciało fizyczne

Zaczynając o środka – człowiek posiada ciało fizyczne. Najniższe ciało człowieka, precyzyjny mechanizm zbudowany z komórek, choć tak na prawdę na poziomie elementarnym – z energii. Zasilany jest on mocą energii, różne nazywanej (pran, ki). Gdy energia ta nie jest dostarczana w odpowiedniej ilości pojawiają się różnego rodzaje dysfunkcje ciała fizycznego, zaś jej brak powoduje ustanie funkcji życiowych. Energia w ciele fizycznym bierze się nie tylko ze spożywanego pożywienia. Jesteśmy także zasilani przez kolejną „warstwę”.

 

Ciało eteryczne

A jest nią ciało eteryczne, które dostarcza energii do funkcjonowania ciała fizycznego. Uznaje się, że to właśnie w nim funkcjonuje pamięć. Jest często określane jako aura wewnętrzna, może ją sfotografować, jest wyczuwalna dla osób pracujących z bioenergią, a także możliwa do zobaczenia. Tak jak w ciele fizycznym o jakości jego funkcjonowania będą decydowały organy, tak ich odpowiednikami w ciele eterycznym są czakry, energetyczne centra człowieka. Ich głównym zadaniem jest transformowanie energii tak, aby uczynić ją użyteczną dla ciała eterycznego.

 

Ciało astralne

Kolejnym naszym ciałem jest ciało ciało astralne, często nazywane także emocjonalnym. W nim swoje siedlisko mieć będą wszelkiego rodzaju uczucia oraz emocje. A ponieważ mogą one mieć zarówno pozytywny (miłe wspomnienia), jak i negatywny charakter (urazy, bolesne doświadczenia) – ciało astralne można na nas działać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Dlatego tak często w naukach ezoterycznych zaleca się odpuszczanie, wybaczenia oraz pielęgnowanie pięknych wspomnień. Negatywne wspomnienia czy uczucia, oddziałując na ciało fizyczne, może być powodem chorób, które określamy mianem psychosomatycznych. W Hunie określane jako podświadomość.

 

Ciało mentalne

Następne w kolejności jest ciało mentalne. Jest ono siedliskiem racjonalnego myślenia, ale także naszej wiary, uprzedzeń, stereotypów, opinii i ocen. O ich znaczeniu dla naszego komfortu życia wspominałem wielokrotnie na tym blogu – niemniej warto raz jeszcze podkreślić, iż nasze przekonania w znaczący sposób kształtują jakość naszego życia. W hunie określane jako świadomość.

 

Ciało przyczynowe

Ciało przyczynowe, inaczej intuicyjne to swoistego rodzaju pomost pomiędzy tym, co materialne, a tym, co duchowe. Jest ono siedliskiem empatii, która pozwala nam się wczuć w drugiego człowieka oraz okazać mu zrozumienia, ale także tu mieści się intuicja oraz przeczucia. W nauce Huny określane jest jako nadświadomość. Uważa się, iż ciało przyczynowe stanowi naszą więź z duszą naszego kolektywu, duszą naszego gatunku (wg. R. Sheldrake’a – polem morfogenetycznym), zatem jest także siedliskiem instynktu.

 

Ciało atmiczne

Kolejnym ciałem jest ciało atmiczne, czy też wieczne. To właśnie dzięki niemu budujemy swoją tożsamość w życiu. Na jego poziomie tworzymy więzy karmiczne. Jego energia przyśpiesza rozwój, zabezpiecza także nasz wrodzony potencjał do oświecenia.

 

Ciało monadyczne

Ciało monadyczne, nazywane także wprost duszą. Reprezentuje ono prazasadę, której doskonałość opisuje symbol jin-yang.

 

Ciało boskie

Jako ostatnie ezoterycy wymieniają ciało boskie. Stanowi ono obraz Boga w nas samych, to boski pierwiastek. Dzięki niemu jednoczymy się z Bogiem zgodnie ze słowami – cyt: “Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was?” (św. Paweł).

 

Warto zwrócić uwagę, że odwołanie do kolejnych ciał człowieka znajdziemy w teorii czakr – siedem głównych ośrodków energetycznych będzie odpowiadać siedmiu kolejnym ciałom. Wydaje się także, że koncepcja ta koresponduje z potrzebami człowieka przedstawionymi w piramidzie potrzeb A. Maslowa – od potrzeb fizycznych, którym odpowiada ciało fizyczne, po potrzeby wyższego rzędu, które będą korespondowały z kolejnymi ciałami.

Jak zwykle zachęcam do podzielania się Waszymi refleksjami w tym temacie.

Do usłyszenia.