Czakra korony

wpis w: Bez kategorii
007%2Bkorony%2Bikona - Czakra korony
Czakra korony jest ostatnią z siedmiu głównych czakr, którą omawiam. Symbolicznie zamyka ona cały układ energetyczny. jeszcze raz chciałbym podkreślić – wszystkie czakry należy rozpatrywać holistycznie – wszystkie współpracują ze sobą i tylko ich poprawna współpraca pozwala określić system energetyczny człowieka jako funkcjonujący prawidłowo.


Czakra korony jest umiejscowiona na szczycie naszej głowy i jest uważana za punkt łączności ze źródłem. Warto zauważyć, że była zawsze otaczana specjalną czcią. Władcy nosili korny, zaś biskupi mitry aby podkreślić jej rozwinięcie. Jest ona jedyną z czakr, której znaczenie było aż tak symbolicznie podkreślane. Przypisywanym jej elementem jest myśl.

Kiedy Twoja czakra korony pracuje poprawnie to prawdopodobnie czujesz jedność ze wszechświatem i odczuwasz obecność wyższej energii w Twoim systemie energetycznym. Możesz odczuwać obecność specjalnej boskiej ochrony w Twoim życiu. Odczuwasz wdzięczność i szacunek, który okazujesz innym ludziom. Generalnie emanujesz wysokie wibracje i uczucia z nimi związane. Osoby, który mają z Tobą kontakt mają odczucie, iż „promieniujesz” pozytywną energią.

Kiedy zaś Twoja czakra korony nie pracuje poprawnie nie możesz odczuwać jedności ze wszechświatem, tym co boskie czy mistyczne. Możesz odczuwać samotność i wyobcowanie w świecie. Wydaje Ci się, że nie zasługujesz na pomoc wyższych mocy, w których istnienie tak na prawdę wątpisz. W głębi swojej duszy negujesz istnienie „niewidzialnego” świata energii, ale przez to czujesz się niepełny.

Czakrę korony zawsze warto wzmacniać, gdyż żyjąc we współczesnym świecie, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na materię często jesteśmy ściągani do niższych wibracji.

Dobrym narzędziem do pracy z nią jest dwupunkt, ale tym razem jednak będziemy pracować inaczej wykorzystując nasze pole serca, a zatem:
  • znajdź sobie spokojne miejsce i zarezerwuj sobie odpowiednią ilość spokojnego czasu, który będziesz mógł poświęcić tylko sobie,
  • wejdź w pole serca (możesz wykorzystać to ćwiczenie),
  • rozszerz mentalnie swoje pole serca i zaobserwuj jak tworzy się torus serca,

heart - Czakra korony

  • poczuj jak pole serca obejmuje cały Twój organizm w sensie fizycznym i energetycznym, poczuj bicie swojego serca w każdej komórce Twojego ciała,
  • zacznij wyczuwać drganie energii energii zgodne z kolejnymi uderzeniami Twojego serca,
  • zauważ jak na szczycie Twojej głowy czakra korony otwiera swoje płatki jak przepiękny kwiat i zaczyna przypominać królewską koronę,
  • pracuje i wzmacniaj tę energię,
  • poczuj jak w miarę wzrostu energii, jej pulsowania w rytm serca, następuje niejako symboliczne zamknięcie Twojego fizycznego cała w kapsule – energia wypływa z Twojej czakry korony i wpływa czakrą podstawową – tworząc zamknięty obwód energetyczny,

Tube Torus field - Czakra korony
  • poczuj się spełnioną i spójną jednią.
Jeśli chciałbyś wykorzystać afirmacje to Doreen Virtue proponuje następujące:
Pozwalam światłu mego ducha świętego uwolnić wszelkie bariery ku Boskiej mądrości i przewodnictwu. 
Uwalniam wszelki strach odnośnie słuchania mego wyższego ja, Boga i aniołów.
Wiem, że jestem w każdym stopniu bezpieczny, jako że podążam za moim wewnętrznym przewodnictwem duchowym. 
Pozwalam mu prowadzić się do pięknych możliwości, gdzie dzielę moją prawdziwą naturę jako mocna, kochająca istota duchowa. 
Słucham, ufam i podejmuję ukierunkowane działania. 
Słucham. 
Ufam. 
Podejmuję ukierunkowane działania. 
Teraz ufam i pozwalam stałemu napływowi i odpływowi Boskiej mądrości w pełni wejść w moją podświadomość. 
Kocham i witam to Boskie przewodnictwo i zamierzam szukać mojej wyższej mądrości we wszystkich sytuacjach.
Zasługuję na dobro. 

Zasługuję na miłość. 
Zasługuję na sukces.
Mam nadzieję, że dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom doświadczyłeś poczucia pełni. 

Warto pamiętać, że żyjąc we współczesnym świecie nasze pole energoinformacyjne cały czas ulega zanieczyszczeniom. Jeśli będziemy dbali o nasze czakry, dzięki ich prawidłowej pracy – nasza aura będzie silna i będzie stanowiła perfekcyjną osłonę przed energetycznymi zanieczyszczeniami.

Jak zwykle zachęcam do podzielenia się wrażeniami.
Do usłyszenia!