Technika bramy jako wrota do czystej świadomości

wpis w: dwupunkt, technika
Technika bramy to technika, której autorstwo przypisuje się F. Kinslow’owi – twórcy Synchronizacji kwantowej. Niemniej analogiczne techniki odnajdziemy w innych, wcześniejszych systemach medytacyjnych.

brama 300x188 - Technika bramy jako wrota do czystej świadomości

 

Dlaczego warto z niej skorzystać?

Po pierwsze dlatego, że zmieni ona sposób postrzegania świata przez nas. Zaś to zdaje się mieć wpływ na wszystkiego obszary naszego życia. Pamiętaj, że dobrze jest nie stawiać sobie żadnych oczekiwań, a jedynie obserwować.

 

Ćwiczeniu poświęć 10 minut swojego czasu

Pamiętaj, aby po jego wykonaniu dać sobie chwilę na powrót do stanu świadomości zewnętrznej. Pozostań z zamkniętymi oczami, pozostań w stanie zrelaksowania czy kontemplacji.

Kinslow zaleca praktykowanie tego ćwiczenia przynajmniej raz dziennie. Ale praktyka pokazuje, że im częściej jest ono wykonywane, tym efekty stają się lepsze. Najlepszym momentem jest ten zaraz po przebudzeniu, drugim dobrym ten, kiedy udajesz się spać. Trzecim – ten po obiedzie. Jest to pewnie związane z tym, że wtedy nasz mózg (dwa pierwsze przypadki) wychodzi ze stanu Alfa, bądź też do niego zmierza. Dzięki regularnemu stosowaniu techniki bramy możesz zacząć doświadczać większej ilości energii, bycia bardziej zrelaksowanym, wzrostu odporności na stres, a także wiele innych pozytywnych korzyści.

Aby ułatwić Ci praktykowanie tego ćwiczenia skorzystaj z tego nagrania. Pamiętaj, że po każdej instrukcji możesz użyć spacji, aby zatrzymać nagranie i „przerobić” podane instrukcje.

Do usłyszenia.