Intencje w dwupunkcie

wpis w: dwupunkt, technika, wiedza

Dziękując Wam za liczne kontakty wszelkimi dostępnymi drogami komunikacji, chciałbym zbiorowo odpowiedzieć na pytanie o intencje w dwupunkcie. Naszą główną intencją zawsze jest zmiana. Po to właśnie korzystamy z technik kwantowych, aby zadziała się ona w naszym życiu. A jak ją sformułować w konkretnym przypadku?

Oczywiście znaczenie będzie miało nad czym właśnie pracujesz. Czy jest to zagadnienie związane z poprawą zdrowia, może relacjami interpersonalnymi, sprawami finansowymi, zawodowymi – przykładów intencji będzie tak wiele jak wiele zastosowań metody dwupunktowej znaleźć możemy. 

Ja na przykład, kiedy robię dwupunkt dla siebie, korzystam z następującej intencji:

Szczęśliwe życie i zbawienie wszystkich ludzi, harmonijny rozwój świata we wszystkich jego wymiarach i w każdym czasie, oczyszczenie mojego ciała na wszystkich jego poziomach z tego wszystkiego, co mnie obciąża i oddziela od pełnego zdrowia, prawdziwej miłości, absolutnego szczęścia, szczerej radości i absolutnego dobrobytu. 

 

Przykłady intencji

 • transformacja blokad,
 • wygaszenie niekorzystnych programów mentalnych,
 • integracja pomocnych zasobów dla osiągnięcia…,
 • uzdrowienie wszystkiego, co jest niekorzystne,
 • akceptacji prawa do bycia szczęśliwym,
 • wybaczenie sobie oraz innym,
 • otwarcie się na kosmiczną kreatywność,
 • szacunek do samego siebie,
 • partnerskie relacje z…,
 • poczucie bezpieczeństwa i zaufania do samego siebie,
 • wygaszenie wzorców chorób na wszystkich głębokościach i poziomach, w każdym czasie i rzeczywistości – które są lub mogłby się stać moim udziałem,
 • to, czego potrzebuję 🙂


Tak jak zawsze poproszę o Twój komentarz – ma on dla mnie charakter szczególny.

Wiem, że przeczytałeś, co napisałem i też wyrażasz chęć dzielenia się z innymi.

Do usłyszenia!


***

PS.

Dla mnie intencją jest zawsze pożądany efekt, który chciałbym uzyskać. Formułując ją staram się być jak dziecko, które głęboko i szczerze pragnie, aby jego marzenie się spełniło. Praktyka przy tym pokazuje, że im bardziej intencja ogólnie sformułowana – tym lepiej.

Przykładowo poszukujemy nowej pracy i chcemy otworzyć się na jej uzyskanie jak to sformułować?
Otwieram się na najlepsze dla mnie rozwiązanie w zakresie pracy zawodowej.

A jeśli odnajdziemy interesującą nas ofertę zatrudnienia i chcemy własnie te pracę uzyskać?
Jeśli ta praca jest dla mnie dobra – to ją otrzymam.

A jeśli nie szukamy pracy tylko po prostu chcemy mieć pieniądze?
Jakby to było, gdybym był w pełni otwarty na niczym nieograniczony przypływ pieniędzy.

Jak widać intencje można formułować na wiele sposobów.

Ja zawsze zachęcam, żeby wzbogacić ją o stwierdzenie, aby wszystko co najlepsze spotkało wszystkie związane z tym osoby. To pewien mechanizm zapewniający ekologię naszego działania.

Pozdrawiam i do usłyszenia!