Karmiczna matryca energetyczna człowieka

Jedną z ciekawszych koncepcji w zakresie zarządzania energią wewnętrzną człowieka jest karmiczna matryca energetyczna człowieka przedstawiona w książkach autorstwa Andrieja Lewszynowa. Popracowałem nad tą koncepcją i uważam, że jest nie tylko spójna, ale niezwykle ciekawa. Ma także praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Zapraszam do lektury.

A. Lewszynow to autor trochę zapomniany w Polsce, a szkoda, gdyż jego książki to niezwykłe źródło praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania człowieka w świecie. jednym z przesłań jego książek jest koncepcja możliwości świadomego korygowania naszej karmy poprzez świadomą pracę z energiami. Aby nie zrażać czytelników tym określeniem wskazuje także na pojęcia takie jak los, fatum, szczęście, przeznaczenie czy wola losu.

Aby w pełni zrozumieć jego koncepcję oraz móc ją praktycznie wykorzystać w swoim życiu należy się zapoznać poszczególnymi rodzajami energii, które współtworzą matrycę.

matryca karmiczna 1024x576 - Karmiczna matryca energetyczna człowieka

Energia fizyczna

Energia fizyczna odzwierciedla ogólny stan naszego organizmu. Jak łatwo się domyślić u jej podstaw znajduje się zdrowie. Energia ta odpowiada za pełny rozwój i funkcjonowanie pięciu organów zmysłów. Pamiętajmy przy tym, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale stan pełnego dobrostanu fizycznego, zatem i sprawności fizycznej

 

Energia seksualna

Lewszynow wyróżnia trzy formy płci:

  • infrapłeć – około 90% naszej populacji, przedstawicieli tej grupy można rozpoznać po niewłaściwym rozwoju drugorzędnych cech płciowych. Zatem jeśli cechy jednej płci pojawiają się w drugiem można mieć pewność, że energia seksualna danego człowieka jest niska. Co ciekawe w stosunku do seksu grupa ta nie zachowuje tak zwanego złotego środka. Albo całkowicie odrzucają seks jako grzeszny, brudny, niegodny zainteresowania, albo też są wyuzdani, ze skłonnością do dewiacji seksualnych. Z reguły o wszystkie swoje niepowodzenia obwiniają innych – winnym jest zawsze inny człowiek, los, przypadek, czarny kot, itp. Maja wiele pretensji do „niesprawiedliwego” świata. Nic ich nie cieszy, wszystko męczy. Od samego urodzenia mają mało energii, ale także systematycznie ją tracą. Odczuwają zagrożenie ze strony pozostałych grup, co  powoduje chęć narzucenia innym swoich poglądów, reguł i zasad. W wyniku treningu mogą przejść do normopłci.
  • normopłeć – do tej grupy należą ludzie o właściwie rozwiniętych pierwszorzędnych i drugorzędnych cechach płciowych. Podczas zbliżenia seksualnego odczuwają przypływ energii, zaś seks uważają za normalną potrzebę człowieka. Posiadają wystarczająca ilość energii, aby żyć i pracować. Niemniej, aby pracować nad własna karmą potrzebują zastrzyku energii. Realnie patrzą na życie i jeśli się w nim coś nie układa nie szukają wszędzie winnych. Nie narzucają przy tym swojego zdania. Ponoszą odpowiedzialność za własne porażki. Poniosą porażkę jeśli zwiążą się z przedstawicielem infrapłci. Dla nich najlepszą strategią jest znalezienie życiowego partnera ze swojej grupy.
  • suprapłeć – grupa ta dysponuje nadwyżkami energii seksualnej przez co może je przeznaczać na rozwój kolejnych poziomów energetycznych. Z reguły utrzymują długotrwałe stosunki z partnerem, gdyż w obcowaniu z nim odnajdują pełna gamę przyjemności. Dzięki umiejętności transformacji energii kontakty seksualne nie muszą zajmować w ich życiu znaczącego miejsca pod warunkiem, że energia ta jest zużywana na prace duchową i rozwój. Przykładem tutaj mogą być asceci, którzy choć powstrzymali się od kontaktów seksualnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu energii seksualnej.

 

Energia psychoemocjonalna

To energia rozwoju sfery emocjonalnej. to różnorodność i głębia emocji, żaru namiętności, silnej woli dającej możliwość ukierunkowania energii w określonym celu. Niski poziom energii psychoemocjonalnej skutkuje obojętnością lub lękliwością, zatem charakteryzuje człowieka, który niczego nie chce lub boi się chcieć, nic go nie porusza, można powiedzieć, że tkwi w marazmie. Strach czyni go powściągliwym, nie zajmuje stanowisk kierowniczych, gdyż boi się odpowiedzialności i nie ma ambicji. Także jednostajność emocji i nie wykorzystywanie ich pełnej palety także może świadczyć o niskim poziomie tej energii. Co ważne, energia psychoemocjonalna to energia wyższego poziomu, zatem mając jej w dostatecznym stopniu możemy uzupełnić braki energii niższych poziomów. Ekspresja emocji i ich uzewnętrznianie sprzyja gromadzeniu tego rodzaju energii.

 

Energia sytuacji materialnej

Ten rodzaj energii prosto jest określić obserwując dostatek finansowy. Człowiek z wysokim poziomem energii finansowej żyje dostatnio, zapewnia dobry byt swojej rodzinie. Co ciekawe, w koncepcji Lewszynowa, ten rodzaj energii jako nadrzędny (wyższych częstotliwości?) jest w stanie zasilić choćby energię fizyczną. I tutaj także obserwacja pomoże – zazwyczaj osoba w z wysokim poziomem energii materialnej nie tylko żyje dostatnio, ale cieszy się zdrowiem, popularnością czy tez atrakcyjnością seksualną.

 

Energia wiedzy (informacji)

Posiadanie silnej energii tego rodzaju daje możliwość zasilania energii podrzędnych. Osoba posiadająca odpowiednia wiedzę jest w stanie poprawić swoja kondycję poprzez odpowiednie ćwiczenia, czy też wykorzystać (np. sprzedać) swoje umiejętności, aby zdobyć dostatek. Prawdziwa energia wiedzy cechuje prawdziwych specjalistów w danej dziedzinie. Jeśli nie zadbasz o rozwój tego rodzaju energii po prostu możesz roztrwonić energie niższego rzędu.

 

Energia władzy

Jeśli masz dobry poziom tej energii posiadasz zdolność do tworzenia oraz kierowania strukturami. Osoby na kierowniczych stanowiskach, przedsiębiorcy czy też politycy zwyczajowo posiadają wysoki potencjał energii władzy. To energia wpływu i kreacji – chęci kreowania rzeczywistości szerszej niż jednostkowa.

 

Energia wiary

Najwyższy rodzaj energii opisanej w matrycy Lewszynowa, który daje władzę nad wszystkimi poniższymi. Energia, którą dysponowali mistycy czy świeci pozwalała tworzyć jedzenie (energia materialna), uzdrawiać i wskrzeszać zmarłych (energia fizyczna), nauczać i przewidywać przyszłość (energia wiedzy). Zatem jeśli masz wysoki potencjał energii wiary jesteś zdrowy i rozwinięty fizycznie, należysz do suprapłci, nie doświadczasz problemów psychoemocjonalnych, wiedziesz dostanie życie, posiadasz wiedzę głęboką oraz jesteś człowiekiem wpływowym> Nawet jeśli brakuje Ci którejś z niższych energii możesz ją szybko uzupełnić energią wiary.

 

Zgodzisz się ze mną, że koncepcja karmiczna matryca energetyczna człowieka jest ciekawa. W kolejnym poście opiszę proponowane metody pracy z energiami, które proponuje Lewszynow.

Ciekaw jestem Twojego zdania – zachęcam do komentowania.

Do usłyszenia.