Znaczenie liczb głównych w numerologii

wpis w: numerologia, wiedza

Analizując swój portret numerologiczny napotkasz wiele razy te liczby, dobrze zatem wiedzieć, jakie energie przynoszą. Jest to swoista podstawa numerologii, zaś jej poznanie daje możliwość zrozumienia bardziej złożonych zagadnień.

Wibracja 0

Zero nie jest liczbą. Jest źródłem życia jako całości. Jest symbolem neutralności, perfekcji, pełni, Centrum, Jedni, całości i miłości. Jest mocą stwórczą, czyli źródłem materialnego przejawienia się. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. 1 — jest początkiem, 10 — nowym cyklem, 100 — panowaniem nad całością).

Wibracja liczby 1

Początek. Indywidualność. Aspiracja. „Jeden” jest symbolem człowieka stworzonego. Jest to liczba niepodzielna, która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Jest elementem męskim (Yang), którego symbolem jest linia ciągła , aktywnym, osobnym, pozytywnym. Jest jednolita, integralna, uniwersalna. Zawiera wibrację słoneczną. Jej żywiołem jest ogień, planetą Słońce. Wyraża ambicję, autorytet, akcję, pasję, intencję, inteligencję i przedsiębiorczość. Jest dowódcą, jak pierwsza litera alfabetu A. To ona daje impuls do akcji. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie, szczerość, lojalność i nieustępliwość. Entuzjasta, który chce być kochany i podziwiany. Często samotny, choć popularny. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość, egoizm, despotyzm, nieumiejętność współpracy, słuchania, kochania. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu), wyrażająca JA, nasze ego, naszą moc realizacji na planie materialnym.

!!! Aby czytać dalej musisz być zarejestrowanym czytelnikiem bloga !!!