Serce i mózg

Serce zdaje się być kluczowym organem naszego ciała, także w kontekście stosowania technik kwantowych. Tym postem chciałbym zacząć rozważania w temacie jego wpływu na funkcjonowanie całego naszego organizmu, szczególnie zaś na jego centrum decyzyjne czyli mózg.

Zgodnie z prawem Ampera jeśli przez przewodnik przepływa prąd elektryczny to powoduje on powstanie pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego tworzą koncentryczne kręgi wokół przewodnika. Ciało człowieka jest również niezwykłym przewodnikiem. Do swojego funkcjonowania wykorzystuje zjawisko strumieni bioelektrycznych, za pomocą których porozumiewają się komórki. Tak własnie powstaje pole biomagnetyczne.

Żyjąc w świecie żyjemy w różnego rodzaju polach energetycznych, które również oddziałują na nasze ciało i mogą wytwarzać zmiany w jego składnikach fizjologicznych. Zatem organizm człowieka możemy porównać do anteny nadawczo-odbiorczej.

Organelle, komórki, tkanki i organy wytwarzają częstotliwości energetyczne, które maja wpływ w wibrującą energię dynamiczną obejmująca ciało, ale także możliwą do zmierzenia poza nim. Zostało naukowo dowiedzione, że wszystkie żywe stworzenia są wrażliwe na ten rodzaj bioinformacji. Zjawisko to jest szeroko wykorzystywane w diagnostyce medycznej, na przykład podczas badania rezonansem magnetycznym czy też elektrokardiografii (EKG) oraz elektroencefalografii (EEG).

Badanie EKG jest powszechnym badaniem serca. Badanie to wykorzystuje zjawisko rozprzestrzeniania się po całym ciele aktywności elektrycznej, która może być zarejestrowana na powierzchni skóry poprzez umieszczone na niej elektrody. Za pomocą uzyskanego wykresu jesteśmy w stanie ocenić pracę przedsionków oraz komór serca.

EKG - Serce i mózg

 

Pole elektromagnetyczne serca

Ruchy ładunków elektrycznych w sercu powodują powstanie pola elektromagnetycznego, które może być mierzone także w znacznej odległości od ciała. naukowcy z Heart Math Institute (USA) uważają serce za niezwykle potężne źródło energii elektromagnetycznej w organizmie, tworzącym regularne pole elektromagnetyczne, które przypomina kształtem torus.

torus 300x169 - Serce i mózg

Pole elektryczne serca okazuje się być około 60 razy silniejsze od tego, które jest generowane przez mózg (badanie EKG i EEG). Zaś pole magnetyczne wytwarzane przez serce jest ponad 100 razy silniejsze od analogicznego pola mózgu (badanie magnetometrem).

Co niezwykle ciekawe – częstotliwość elektromagnetyczna serca jest w pełni skorelowana z częstotliwością elektromagnetyczną mózgu. Zmiana częstotliwości fal mózgowych wpływa na serce i odwrotnie. Harmonizacja (koherencja) jest najsilniejsza w stanie relaksu wtedy, kiedy mózg indukuje dale alfa. Podczas niej zaś serce emituje najsilniejsze pole elektromagnetyczne.

Dr R. McCraty (Heart Math Institute) dowodzi, że bez większego problemu można rozróżnić pozytywne i negatywne emocje wyłącznie na podstawie obserwacji samego wykresu pracy serca. Ma to daleko idące implikacje. Otóż wpływając świadomie na spójność czynności serca możemy wpłynąć na znacząca poprawę samopoczucia. I w drugą stronę – osoby deklarujące odczuwanie pozytywnych emocji jak miłość, wdzięczność, empatia posiadały równomierną i spójną pracę serca. Co więcej dochodzi dochodzi wtedy do tak zwanej zgodności fizjologicznej. Pozytywne emocje powodują, że rytm serca synchronizuje działanie innych układów organizmu – oddechowego, czy też pokarmowego.

W stanie koherencji serca nie tylko czujemy się lepiej.Własnie wtedy nasz organizm aktywuje procesy regeneracyjne i szybciej wracamy do zdrowia.

 

Mózg serca

Pojęcie to zawdzięczamy dr J. A. Armour. Dzięki jego badaniom wiemy, że w sercu znajduje się dość skomplikowana struktura składająca się z neuronów i posługująca się, podobnie jak mózg, neuroprzekaźnikami i białkami. Okazuje się, że około 60% komórek serca to neurony, które zajmują się przetwarzaniem informacji. Naukowcy z Heart Math Institute uważają, że komunikacja na linii serce – mózg odbywa się za pośrednictwem czterech kanałów:

  • komunikacja neurologiczna, poprzez nerw błędny,
  • komunikacja biofizyczna, poprzez ciśnienie i puls,
  • komunikacja biochemiczna, poprzez hormony,
  • komunikacja energetyczna (informacyjna), poprzez pole elektromagnetyczne serca.

Mindfulness Aware 300x145 - Serce i mózg

Każdego dnia nauka przynosi nowe odkrycia i udowadnia, że największa tajemnicą jesteśmy my sami. Zauważamy także stopniowe przejście od traktowania człowieka jako skomplikowanej maszyny do istoty energoinformacyjnej (duchowej).

A Ty co myślisz w temacie?

Do usłyszenia.