Związek pomiędzy czakrą serca i polem serca (pytanie czytelnika)

Można byłoby to pytanie sformułować także, czy jest jakikolwiek związek pomiędzy czakrą serca oraz polem naszego serca. W mojej opinii odpowiedź powinna być twierdząca. W poprzednich postach poruszałem zagadnienia dotyczące energetycznego systemu człowieka. Jego kluczowymi elementami są ośrodki energetyczne nazywane czakrami. Tych głównych mamy siedem. Każda z nich ma swoją specjalizację. Pośród nich szczególna role odgrywa czakra serca.

Czakra serca

Czakra serca ma ważną role do spełnienia w holistycznym modelu człowieka. Często uważa się ją za czakrę środkową, która jest pomiędzy trzema czakrami ziemskimi oraz trzema wyższego poziomu. Jej najważniejszą rolą jest kontrolowanie serca na poziomie fizycznym. Czakra serca dostarcza działając na planie energetycznym zasila „maszynę” jaką jest serce.

Dla przypomnienia – z mechanicznego punktu widzenia – serce jest bardzo wydajną pompą. Ze względu na swoją mechanikę jest źródłem energii elektromagnetycznej. Jego „siłę elektryczną” zmierzyć możemy za pomocą EKG, zaś pole magnetyczne magnetronem.

Zatem kiedy pojawiają się jakiekolwiek problemy z sercem – nie tylko fizyczne, związane z jego pracą, ale także problemy z naszym funkcjonowaniem we wszechświecie, związane z relacjami z innymi – warto sprawdzić funkcjonowanie naszej czakry serca. Jeśli w Twoim życiu brakuje miłości, nie potrafisz się zaangażować w miłość, kiedy zostałeś zraniony w związku, nie potrafisz wybaczać innym, nosisz „kamień w sercu” czy też Twoje serce jest „martwe jak głaz”, „zimne jak lód” – to na pewno Twoja czakra serca nie pracuje prawidłowo.

Konsekwencją tego będzie to, że prawdopodobnie będziesz miał problem z zastosowaniem technik kwantowych, które w znakomitej większości opierają się na wykorzystaniu pola serca.

Co możemy wtedy zrobić?

Przede wszystkim dążyć do uzdrowienia na wszystkich poziomach. Na poziomie informacyjnym stosować stosować techniki kwantowe. Na poziomie energetycznym pracować z czakrą serca, choćby za pomocą medytacji, wybaczyć i pojednać się, przede wszystkim z samym sobą. Nie zaniedbywać także poziomu fizycznego i w razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalisty.

Pamiętaj – Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie. Od jakości jego pracy na wszystkich poziomach będzie zależała jakość Twojego życia.

Do usłyszenia!